سرپرست امور دانشجویی و فرهنگی: دکتر حسین آذرین فر
 
شماره تلفن: 91690534-051 داخلی 0
 
آدرس ایمیل: stu@gonabad.ac.ir
مدیریت امور دانشجویی در راستای تحقق اهداف اصلی دانشگاه‌ها یعنی ایجاد زمینه‌های مناسب جهت رشد و شکوفایی استعدادها و ایجاد روحیه نشاط و پویایی با فراهم آوردن زمینه فعالیت دانشجویان در عرصه‌های مختلف دانشجویی و تأمین برخی از نیازهای غیر آموزشی دانشجویان کمک مؤثری در تحقق برنامه‌های آموزش عالی ایفا می‌کند. این حوزه مسئول برنامه‌ریزی و سازماندهی امور مختلف رفاهی، معیشتی، روان‌شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است.
 
شرح وظایف:
 
نظارت بر فعالیت‌های خدمات مربوط تسهیلات رفاهی دانشجویان شامل کمک‌هزینه، وام‌های تحصیلی و ضروری و سایر کمک‌های رفاهی. 
تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های مربوط به کمک‌ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات.
تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به امور دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.
تهیه طرح‌های لازم به‌منظور ایجاد و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی و نظارت بر حسن اداره آن‌ها.
پیش‌بینی بودجه موردنیاز واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی.
نیاز یابی حوزه و اعلام آن‌ها به حوزه‌های مربوطه دانشگاه.
ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیت‌های پست سازمانی محوله.
نظارت بر واحدهای تحت نظارت (تربیت‌بدنی، وام و رفاه، خوابگاه‌ها، تغذیه، مشاوره دانشجویی، بهداشت و سلامت) به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی.
فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای ترغیب دانشجویان برای شرکت در برنامه‌های مختلف ورزشی و فوق‌برنامه.
تنظیم برنامه غذایی دانشجویان، نظارت بر مراحل مختلف تهیه و نگهداری مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان.
برنامه‌ریزی و نظارت برفعالیت های فوق‌برنامه و تفریحی.
هماهنگی و صدور معرفی‌نامه برای دانشجویان متقاضی (ورزشی، تفریحی، کلاس‌های گروهی و ...) به ارگان ذیربط.
تنظیم برنامه‌های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.
برنامه‌ریزی جهت به‌کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های حوزه‌های مختلف تحت نظارت.
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آیین‌نامه انضباطی دانشگاه.
بررسی مشکلات دانشجویان و هدایت آن‌ها در زمینه‌های مختلف مشکلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
نظارت بر جمع‌آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های حوزه مدیریت دانشجویی واحد.
ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیت‌های ورزشی.
بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
انجام سایر امور محوله در حیطه مسئولیت از سوی مقام مافوق.