عنوان گروه فرایند عنوان فرایند عنوان زیرفرایند عنوان فعالیت کد تاریخ تصویب
برنامه‌ریزی و پشتیبانی تدوین برنامه جامع فرهنگی و اجتماعی تهیه تقویم فرهنگی و فوق‌برنامه تهیه تقویم فرهنگی و فوق‌برنامه p29-0 99.11.26
تشکیل اتاق‌های فکر(شورای فرهنگی، کمیته نظارت بر نشریات، کمیته ترویج ایثار، جهاد و شهادت، هیآت نظارت بر تشکلهای اسلامی،کمیته عفاف و حجاب و شورای فعالیتهای قرآنی ؛کمیسیون فرهنگی، شورای دبیران) برگزاری شورا ها و کمیته های فرهنگی دانشگاه

p4-1

00.04.12
تدوین و بازنگری ضوابط و مقررات تدوین/ بازنگری فرآیندها تدوین/ بازنگری فرآیندها p31-0 00.03.31
تدوین/ بازنگری آیین نامه ها تدوین/ بازنگری آیین نامه ها - -
زیرساخت‌ها، منابع و پشتیبانی اداری مالی کار دانشجویی p11-0 99.11.26
تسویه حساب مالی مرتبط با حوزه فرهنگی p12-0 99.11.26
تحویل اقلام امانی فرهنگی به دانشجویان و دریافت خسارت p20-0 99.11.26
انعقاد قراداد جهت خرید اقلام فرهنگی با همکاری واحد حقوقی دانشگاه p26-0 99.11.26
اداری فرهنگی خاتمه رویداد فرهنگی p17-0 99.11.26
پیگیری ارجاعات p10-0 99.11.26
تعیین اساتید مشاور کانونهای فرهنگی-هنری و انجمن های علمی

p5-1

00.04.12
هماهنگی مکان برگزاری برنامه p9-0 99.11.26
تقدیرها تقدیر از اساتید مشاور کانونهای فرهنگی -هنری و انجمن های علمی

p6-1

00.04.12
تقدیر از فعالین فرهنگی/ انجمن های علمی p15-2 00.04.13
اجرای نظام پیشنهادات حوزه فرهنگی p30-1 00.04.09
خدمات و تولیدات فرهنگی و اجتماعی صدور مجوز تاسیس تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی صدور مجوز تبلیغات تبلیغات رویدادهای فرهنگی P2-0 99.11.26
صدور مجوز فعالیت‌های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در دانشگاه پیشنهاد برگزاری برنامه یا رویداد فرهنگی P1-2 00.04.12
صدور مجوز و نظارت بر انتشار نشریات دانشگاهی اخذ/ تمدید سالانه مجوز و انتشار نشریات دانشگاهی p25-1 00.04.13
ثبت نام رویدادهای فرهنگی/انجمن های علمی ثبت نام رویدادهای فرهنگی/انجمن های علمی P3-1 00.09.02
صدور مجوز حضور اساتید و مهمانان خارج از دانشگاه در رویدادهای فرهنگی استعلام اساتید و مهمانان p8-2 00.04.21
صدور مجوز تشکیل کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی صدور مجوز تشکیل کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی - -
صدور مجوز تاسیس تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی صدور مجوز تاسیس تشکل‌ها و مجموعه‌های دانشجویی - -
برگزاری انتخابات، دوره‌ها و مراسم فرهنگی برگزاری انتخابات برگزاری انتخابات کانون‌های فرهنگی و انجمن علمی p18-1 00.04.06
برگزاری انتخابات اعضای دانشجویی عضو کمیته ناظر بر نشریات - -
برگزاری انتخابات تشکل‌های اسلامی- دانشجویی - -
برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی ، کرسی‌های آزاداندیشی ، جلسات قرآنی و ... پیشنهاد برگزاری برنامه یا رویداد فرهنگی P1-1 00.04.12
دعوت از اساتید مهمان خارج از شهرستان P7-0 00.09.02
کارگاه‌های ازدواج دانشجویی - -
ضیافت اندیشه اساتید - -
برگزاری مسابقات فرهنگی برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشجویی ابلاغی وزارت عتف p22-0 99.11.26
داوری جشنواره ها و مسابقات p21-0 99.11.26
برگزاری اردوهای دانشجویی برگزاری اردوی فرهنگی و بازدیدهای انجمن های علمی p14-1 00.09.02
برگزاری مراسم و همایش‌ها برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی(کانون‌ها/انجمن‌ها) p19-0 99.11.26
اعزام منتخبین به مسابقات و جشنواره ها p28-0 99.11.26
برگزاری جشنواره رویش (ابلاغی وزارت عتف) p24-1 00.06.08
استعدادیابی دانشجویان نوورود p16-0 99.11.26
پیشنهاد برگزاری برنامه یا رویداد فرهنگی (برگزاری برنامه‌های مناسبتی) P1-1 00.04.12
برگزاری مراسم دانش آموختگی p23-0 99.11.26
برگزاری برنامه هفته فرهنگ دانشگاه p27-1 00.09.06
درخواست بررسی محتوا در هیأت بازبینی مراسمات p13-1 00.09.06
برگزاری حلقه‌های دینی و معرفتی در خوابگاه‌ها - -
برگزاری نشست‌ها و دیدارهای دوره‌ای اساتید و مدیران دانشگاه در خوابگاه - -
برگزاری اعتکاف دانشجویی - -
ارتباط خانواده و دانشگاه برگزاری همایش، کلاس‌ و کارگاه‌های آموزشی برگزاری همایش برای خانواده دانشجویان ورودی جدید - -