تحويل اصل مدارك تحصيلي براي دانشجويان ورودي 1400

19 مهر 1400, 12:10 ب ظ

دانشجویان ورودی سال 1400 تا آخر مهرماه لطفا مدارک زیر را از طریق پست به مجتمع ارسال نمایند.

*لطفا روی پاکت نام، نام خانوادگی و نام رشته دانشگاهی خود را ثبت نمایید.

*دانشجویان ساکن گناباد در صورت تمایل می توانند مدارک خود را به صورت حضوری (انتهای خیابان غفاری) تحویل نمایند.

*آدرس پستي مجتمع آموزش عالي گناباد: خراسان رضوي گناباد- خيابان حافظ - نبش حافظ 16 سازمان مركزي - كدپستي: 9691957678

 1. گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه به همراه یک نسخه فتوکپی (نظام جدید)
 2. کارنامه دوره متوسطه به همراه یک نسخه فتوکپی (نظام جدید)
 3. گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی به همراه دو نسخه فتوکپی (نظام جدید)
 4. کارنامه دوره پیش دانشگاهی به همراه دو نسخه فتوکپی (نظام جدید)
 5. گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه به همراه دو نسخه فتوکپی (نظام 3-3-6)
 6. فرم گزارش کلی سوابق (فرم 602) به همراه یک نسخه فتوکپی (نظام 3-3-6)
 7. کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه دوم به همراه دو نسخه فتوکپی (نظام 3-3-6)
 8. گواهی مدرک تحصیلی دوره چهارساله دبیرستان به همراه یک نسخه فتوکپی (نظام قدیم)
 9. کارنامه تحصیلی دیپلم نظام قدیم به همراه یک نسخه فتوکپی (نظام قدیم)
 10. یک نسخه فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه
 11. یک نسخه فتوکپی از پشت و روی کارت ملی
 12. سه قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهیه شده در سال جاری ( برادران 4 قطعه)
 13. مدرک وضعیت نظام وظیفه ویژه برادران ( فتوکپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت پشت و رو در صورت دارا بودن) از ارسال معافیت دانش آموزشی خودداری نمایید.
 14. در صورت داشتن مدرک کاردانی: اصل مدرک و یا گواهی دوره کاردانی به همراه یک نسخه فتوکپی
 15. اصل مدرک و یا گواهی دانش آموختگی در دوره معادل کاردانی( ویژه دانشجویان انصرافی و اخراجی) به همراه یک نسخه فتوکپی

*کلیه مدارک تحصیلی فوق باید دارای مهر و امضاء دبیرستان باشد.

 1. فرم اطلاعات فردی (کلیه دانشجویان تکمیل کنند)
 2. فرم تعهد دانشجویان انصرافی و فارغ التحصیل)
 3. فرم تعهد سهمیه منطقه 1 و ایثارگران (مخصوص دانشجویان روزانه)
 4. فرم مشخصات داوطلبین اتباع خارجی
 5. فرم تعهد سهمیه منطقه 2 و 3 (مخصوص دانشجویان روزانه)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور