برگزاری کارگاه مجازی بهینه سازی عملیات معدنکاری

17 شهریور 1400, 10:02 ق ظ

مرکز تجاری سازی و نوآوری معدن و صنایع معدنی دانشگاه گناباد برگزار می کند:

 کارگاه مجازی  " بهینه سازی عملیات معدنکاری"

 با حضور استاد: دکتر علی سیامکی 

و اعطا گواهی معتبر

زمان: ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۴۰۰

ساعت: ۱۸ تا ۱۹

روابط عمومی دانشگاه گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور