برگزاري كارگاه بين المللي با موضوع پيش بيني بازار سهام در دانشگاه محقق اردبيلي

1 شهریور 1400, 10:05 ق ظ

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی، کارگاه بین المللی تخصصی با عنوان

Stock Marketing Forecasting

در تاریخ یکم شهریور ماه 1400 از ساعت 10-12 به وقت ایران برگزار خواهد کرد.

کارگاه از طریق پلتفرم google meet برگزار خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور