مسابقه: "طراحی مفهومی کاوشگر قنات"

24 خرداد 1400, 6:54 ق ظ

مسابقه:
        "طراحی مفهومی کاوشگر قنات"

اطلاعات تکمیلی در تصویر بالا

اشاره:
قنات قصبه گناباد با ویژه گی های منحصر به فرد و شهرت جهانی می تواند یک پایگاه پژوهشی بسیار مفید در ایده پردازی و خلاقیت، مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور