انتشار دوازدهمين خبرنامه موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

18 خرداد 1400, 9:28 ق ظ

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای تحلیل شرایط موجود و تدوین سیاست هایی برای برون رفت از بحران هایی که دامن گیر آموزش عالی ایران بوده و در شرایط پاندمی اخیر تشدید شده است گام های چندگانه ای را در راستای تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای خروج از این بحران در قالب انتشار کتاب و برگزاری نشست های علمی و کارگاهی برداشته است.

گزارش تفضیلی این اقدامات در قالب دوازدهمین خبرنامه الکترونیکی موسسه در دسترس می‌باشد.

نسخه کامل خبرنامه را میتوانید از آدرس زیر دریافت نمایید.

pdf.1400-02-13-Winter-Newsletter/2021/05/http://iscs.ac.ir/wp.content/uploads

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور