سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت عتف

13 ارديبهشت 1400, 7:43 ق ظ

در راستای اجرای دولت الکترونیک و روان سازی امور اداری در اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات و حوزه دستیاری ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی، بالاخص ارتقای سطح شفافیت و امکان رهگیری و رصد دقیق شکایات به عمل آمده در وزارت عتف و کاهش میانگین پاسخگویی به شکایات و ارائه مستندات مرتبط با شکایات (به صورت ایجابی یا سلبی) پس از حدود یک سال فراهم سازی مقدمات و شرایط ایجاد سامانه تمام الکترونیکی دریافت و پاسخگویی به شکایات به نحوی که با اتوماسیون اداری وزارت و شبکه دولت هماهنگ باشد، این دفتر اقدام به طراحی سامانه جامع پاسخگویی به شکایات و دریافت گزارش تخلفات و سوء مدیریت ها و موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات آموزشی و پژوهشی نموده که از اول سال جاری(1400) در صفحه اصلی سایت وزارت عتف بارگذاری شده است.

از ابتدای سال جاری کلیه درخواست ها و شکایات فقط از طریق سامانه مذکور قابل دریافت بوده و با توجه به لینک شدن این سامانه با سامانه اتوماسیون اداری وزارت عتف و قابلیت پیگیری آنلاین شکایات و گزارش ها و بالاخص با توجه به شرایط کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و منع آمد و شد در ادارات، از تاریخ فوق این دفتر از پذیرش شکایات و اعلام تخلف و موارد نقض حقوق شهروندی و تخلفات پژوهشی و علمی به صورت فیزیکی و کاغذی امتناع نموده و موارد فوق صرفاً از طریق سامانه پاسخگویی به شکایات به آدرس erp.msrt.ir که در صفحه اصلی سایت وزارت نیز درج شده است، قابل دریافت و پیگیری خواهد بود.

لینک مستقیم ورود به سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات :

http://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=complain

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور