حوزه دانشجویی و فرهنگی

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکتر اسماعیلیان - یاسر مدیریت دانشجویی مدیریت دانشجویی
قربانی - حسن مدیریت فرهنگی مدیریت فرهنگی
رنج کشان - رضا امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی
بلالی - مریم امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی
تقی زاده قوژدی - اکرم امور دانشجویی دفتر مشاوره
کاظمی - زهرا امور دانشجویی کارشناس دانشجویی
داورپناه - سید روح اله امور دانشجویی کارشناس دانشجویی
مهویدی- الهه امور دانشجویی امور خوابگاه‎ها
خاکستانی - علی امور دانشجویی امور تربیت بدنی
  پاسدار - سهیلا امور دانشجویی امور تربیت بدنی
مهاجری- مسعود امور دانشجویی کمیته انضباطی
صادقیان - احمد امور دانشجویی امور تغذیه
کریمی- زهرا امور فرهنگی دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری
  عطاردی - پروین امور دانشجویی دفتر مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر حوزه ها:

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه امور پژوهش و فناوری حوزه طرح و برنامه  

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور