حوزه معاونت آموزشی

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکتر موسوی زاده نوقابی - سید مصطفی معاونت آموزشی معاونت آموزشی
قربانی قوژدی- حسن معاونت آموزشی مشاور معاونت آموزشی
باقریان - سید مصطفی معاونت آموزشی مسئول دفتر معاونت آموزشی
جواهرفر - علی مدیریت آموزشی مدیریت آموزش
باقری - علی حوزه آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی
مؤمن مقدم - حجت اله حوزه آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی
امیری - حسین حوزه آموزشی امور آموزشی
عجم زیبد - محبوبه حوزه آموزشی امور آموزشی
متقی - سمانه حوزه آموزشی
امور آموزشی
جباری نوقابی- سمانه حوزه آموزشی امور فارغ‎التحصیلان
ایزدپناه - سید حسین حوزه آموزشی

امور فارغ‌التحصیلان

و

امور کلاس‎ها

مهویدی - الهه حوزه آموزشی امور کلاس‎ها
پورعبداله - الهام حوزه آموزشی امور کلاس‎ها
عراقی شهری - مریم سادات حوزه آموزشی امور دبیرخانه آموزش

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری حوزه طرح و برنامه  

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور