اداره حراست

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکترامیری - محمد بهزاد اداره حراست مدیریت حراست
اسماعیل زاده -محمد اداره حراست  کارشناس حراست
رضایی - محمد انتظامات نگهبان
صباغ - مجتبی
انتظامات نگهبان
صداقت - حسین انتظامات نگهبان
عابدین زاده - حسین انتظامات  نگهبان
  مظلوم - جواد انتظامات نگهبان
  جوانبخت - حسن انتظامات نگهبان

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه حوزه طرح و برنامه حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری  

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور