حوزه اداری و پشتیبانی

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکتر شفاعی نوقابی-محمد اداری و پشتیبانی مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانائی - فائزه اداری و پشتیبانی رئیس اداره کارگزینی،رفاه،بیمه
کرامتی - جواد اداری و پشتیبانی کارشناس امور اداری
زمان زاده بهابادی - رضا اداری و پشتیبانی کارشناس امور حقوقی
عاشوری - مهدی اداری و پشتیبانی کارپردازی
بختیاری - مریم اداری و پشتیبانی امور کارپردازی
تقی زاده بیلندی - عفت اداری و پشتیبانی امور دبیرخانه
اکبری - مریم اداری و پشتیبانی امور دبیرخانه
پریچه - فهیمه اداری و پشتیبانی امور دبیرخانه
شجاعی شهری- سید محمد  اداری و پشتیبانی انبار مرکزی
باقری - سعید اداری و پشتیبانی پشتیبانی
بنی اسدی - محمد حسین اداری و پشتیبانی مستندسازی
قنبری - علی  اداری و پشتیبانی راننده
خاکسار - رضا اداری و پشتیبانی راننده
پیرو شهری - مهدی  اداری و پشتیبانی خدمات
دانا - علی  اداری و پشتیبانی خدمات
قاسم نژاد - علیرضا اداری و پشتیبانی خدمات
جباری نوقابی - حسن اداری و پشتیبانی امور نقلیه

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه طرح و برنامه حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری  

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور