مديريت امور اداري و پشتيباني

 مدير امور اداري و پشتيباني: دکتر محمد شفاعي نوقابی

   تحصيلات: دكتري آمار

  Tel: 051-57262343

 

وظایف مدیریت امور اداری و پشتیبانی به شرح ذیل است.

1-      اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

2-      نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.

3-      تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات زی ربط براساس ضوابط و مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.

4-      مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.

5-      مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری گروه طرح و برنامه مرکز.

6-      ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل مرکز.

7-      همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز با واحدهای ذی ربط.

8-      انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی.

9-      پیش بینی ترفیع و تغییرگروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.

10-  همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها اموال و تاسیسات.

11-  انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف مرکز و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

12-  شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.

13-  نظارت در انجام کلیه امور خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف.

14-  تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور.

15-  برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی مرکز.

16-  نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.

17-  همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست های سازمانی مرکز با گروه طرح و برنامه مرکز.

18-  نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیدت علمی) و همکاری با مدیریت طرح و برنامه در امر طبقه بندی مشاغل.

19-  مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.

20-  رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

21-  نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

22-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد