مدير پژوهشي

وظايف:

-        دبيري شوراي پژوهشي دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات اين شورا.

-    انجام بررسي هاي لازم براي شناخت نيازهاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاه با توجه به سياستهاي صنعتي،  اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق گردآوري و محاسبه شاخص ها و معيارهاي مربوط و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي.

-        بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام شده توسط اساتيد از نظر كيفيت و هزينه هاي پيش‌بيني شده.

-        تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار و اطلاعات پروژه هاي انجام شده  و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذيربط.

-        تأمين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه ها با كمك واحدهاي مربوط.

-        انجام كليه امور مربوط به انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي و اقدام درخصوص اجراي آنها.

-    برقراري ارتباط با قطب هاي علمي، صنعتي و اقتصادي مملكت به منظور شناخت طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي و نيروهاي تخصصي مورد نياز آنها.

-        معرفي امكانات علمي، تحقيقاتي و توانائيهاي بالقوه دانشگاه به صنايع.

-        جمع آوري طرحهاي متناسب علمي و صنعتي صنايع جهت استفاده دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي.

-        انجام امور مربوط به پروژه‌ها.

-        شناخت دوره هاي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز بخش‌هاي صنعتي كشور.

-        همكاري با سازمانها و شركت ها در جهت انجام آزمايش‌هاي صنعتي ـ تحقيقاتي با توجه به ضوابط مورد عمل.

-        ترتيب بازديد مسئولين بخش صنايع كشور از دانشگاه و بالعكس با هماهنگي واحدهاي مربوط.

-    دعوت از محققين و دانشمندان كشورهاي مختلف براي شركت در كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي پژوهشي در دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.

-        همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي پژوهشي دانشكده ها و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي.

-        انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي پژوهشي به منظور تطبيق با نيازهاي جامعه.

-        ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه و تهيه گزارش سالانه.

-        تهيه و تنظيم برنامه‌هاي پژوهشي در قالب سياستهاي مصوب.

-        بررسي و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز واحدهاي پژوهشي با توجه به برنامه هاي تعيين شده.

-    برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي و برنامه‌ريزي و هماهنگي براي ارائه مقالات علمي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه در كنفرانس‌هاي علمي بين المللي و منطقه اي خارجي.

-        برنامه ريزي و همكاري با اعضاي هيأت علمي در انتشار ، تأليفات و كتب ترجمه شده.

-        برنامه ريزي و نظارت بر مجلات علمي ـ پژوهشي دانشگاه.

-    انجام امور مربوط به بورسيه‌ها، فرصت‌هاي مطالعاتي و سفرهاي علمي و نظارت به امور تحصيلي اعضاي هيأت علمي باهماهنگي دفتر رياست ، روابط عمومي و امور بين‌الملل دانشگاه.

-    برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب نظران و متخصصان و ترغيب آنان جهت ارائه مقالات ، ترجمه و تأليفات علمي جهت بررسي و نشر در مجلات علمي و فني دانشگاهها.

-        اداره فعاليت هاي مربوط به خدمات رايانه­اي و برقراري ارتباط با شبكه هاي رايانه اي داخلي و خارجي.

-        مديريت و پشتيباني شبكه داخلي.

-        ايجاد بانك اطلاعاتي دانشگاه و همكاري و استفاده از مركز خدمات رايانه‌اي دانشگاه.

-        حمايت و پشتيباني از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه.

-        برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه جهاني اينترنت، نگهداري و پشتيباني سرورهاي اينترنت.

-        برنامه ريزي براي خريد پايگاه هاي اطلاعاتي ديجيتالي و انتخاب منابع لاتين مورد نياز دانشگاه.

-        ارايه مشاوره به دانشكده ها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه.

-        نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف دانشگاه.

-        طراحي و پياده سازي سيستم هاي نرم افزاري دروس مجازي.

-        طراحي سيستم‌هاي سخت افزاري دروس مجازي.

-        راه اندازي پايلوت دروس مجازي در دانشگاه.

-        ارائه استانداردهاي آموزش الكترونيك.

-        انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

-        پيش بيني اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، خريد كتب و نشريات مورد نياز كتابخانه هاي دانشگاه.

-        تهيه و تكثير نوارهاي صوتي و تصويري در زمينه هاي مختلف مانند سمينارها و كنفرانس ها براي استفاده دانشجويان.

-        انجام امور مربوط به چاپ و انتشارات دانشگاه.

-        حفظ و حراست از كتاب­هاي ناياب و اسناد و مدارك تاريخي و قديمي موجود در دانشگاه.

-                 تجليد كتاب ها و نشريات و ساير مدارك علمي و تحقيقي موجود در كتابخانه به تشخيص مسئول بخش مربوط.

-        تهيه گزارش هاي لازم از فعاليتهاي كتابخانه و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.

-        تهيه كتب درسي و كمك درسي براي رشته‌هاي مختلف آموزشي دانشگاه.

-        احيا و نشر متون كهن معتبر و ممتاز.

-        مبادله كتاب و نشريات ادواري و اسناد با مجامع و مراكز علمي و فرهنگي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي.

-        همكاري با مؤسسات و مجامع ملي و بين المللي.

-        جمع آوري ، ذخيره ، نگهداري و در دسترس قراردادن كتب و مجلات و نشريات علمي و فني.

-        طبقه بندي و فهرست نويسي و آماده سازي كتب و نشريات براي تسهيل در امر دسترسي به آنها.

-    برقراري ارتباط با مراكز و مجامع علمي ، كتابخانه ها و مراكز نشر كتب و .... در داخل و خارج از كشور به‌ منظور ايجاد يك سيستم منظم و كارآمد كتابداري.

-        ايجاد هماهنگي بين كتابخانه هاي فرعي دانشكده ها و گروه‌ها و نظارت بر كار آنها.

-        آموزش و آشناسازي كاركنان جديد الاستخدام با امر كتابداري.

-        اداره امور مربوط به فعاليتهاي سمعي و بصري دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.

-        تهيه خلاصه كتب و مقالات علمي.

-        انجام امور مربوط به سفارش و خريد كتاب، نشريه و ساير منابع از داخل و خارج از كشور.

-        انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد