ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه
1- وارد کردن نام و ایمیل اختیاری و صرفاً جهت امکان پاسخگویی به شما می‎باشد.
2- این لینک صرفاً جهت ارائه دیدگاه‎ها و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما می‎باشد که مستقیماً برای ریاست ارسال خواهد شد و هیچ‎گونه مسئولیتی برای شما نخواهد داشت.
نام (پر کردن این فیلد اختیاری می‎باشد)
ورودی نامعتبر
موضوع درخواست (*)
ورودی نامعتبر
متن درخواست (*)
ورودی نامعتبر
ایمیل (پر کردن این فیلد اختیاری می‎باشد)
ورودی نامعتبر
متن تصویر (*) متن تصویر
ورودی نامعتبر
ارسال