مقاله ها

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه گناباد

 

 

پیشرفت پروژه پردیس دانشگاه آذر 1396

 

 

بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از پروژه‎های عمرانی دانشگاه

 

 پیشرفت پروژه‎های عمرانی- شهریور 96

 دانشکده علوم - خرداد 96

 احداث ساختمان شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران 

 پروژه سر درب اصلی دانشگاه گناباد فروردین 96  

 

 احداث زمین چمن و سالن ورزشی چندمنظوره دانشگاه گناباد

 

  

 

 احداث مجتمع فرهنگی دانشگاه گناباد

 احداث ساختمان خیرساز عاشوری - اسفند 95

جدول کشی و درختکاری محوطه پردیس