معرفي و وظايف گروه دانشجويان شاهد

-    اجراي مصوبات، دستورالعملها و آئين نامه هايي كه در خصوص دانشجويان شاهد و ايثارگر از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و يا ساير مراجع ذيصلاح صادر مي شود.

-        برنامه ريزي و پيشنهاد و ارائه طرحهاي مورد نياز براي ارتقاء و تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-        دعوت از مسئولان بنياد شهيد ، بنياد جانبازان و ساير مسئولين استان جهت شركت در جلسات امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه.

-    برنامه‌ريزي برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي از قبيل اردوها، سفرهاي زيارتي و سياحتي ، سمينارها و فعاليتهاي فوق برنامه و بازديد از مراكز علمي و فرهنگي در جهت حفظ روحيه ايثارگري آنان.

-        تشكيل كلاسها و دوره هاي تقويتي با همكاري اعضاي هيأت علمي دانشگاه ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-    نظارت و ارزيابي كلاسها و دوره‌ها با همكاري معاونت آموزشي و پژوهشي و گروه نظارت و ارزيابي دانشكده به منظور بررسي و نظارت بر وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-    ارائه خدمات كمك آموزشي از قبيل تكثير يا انتشار جزوات و يا خدمات مورد نياز، تهيه فيلم هاي آموزشي و فراهم نمودن امكانات سمعي و بصري مورد نياز دانشجويان شاهد و ايثارگر.

-        تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از وضعيت آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان شاهد وايثارگر.

-        پرداخت حق التدريس اساتيدي كه با گروه امور دانشجويان شاهد و ايثار گر در امور اموزشي و كمك آموزشي همكاري مي نمايند.

-        انجام امور مربوط به تشويق ايثارگران ممتاز و قدرداني از ايشان با اهداي جوايز ويژه.

-                 پيگيري امور ايثارگران و تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسئولان دانشگاه و نهادهاي ذيربط استان.

-        انجام امور مالي اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر طبق دستورالعملهاي ابلاغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.

-        تهيه گزارش عملكرد سالانه به رياست دانشكده و وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.

-        تنظيم برنامه سالانه و پيشنهاد اعتبارات مورد نياز و همچنين فعاليت براي جذب امكانات  و كمك هاي مالي از نهادهاي ذيربط استان.

-        انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشگاه.

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد