معرفی ریاست

دكتر حسین نجاری استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی مجتمع آموزش عالی گناباد، در تاریخ چهارم آذرماه 1393 از سوي وزیر محترم علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان رييس مجتمع آموزش عالي گناباد منصوب شد.

 

 

 

 

 

 

رییس مجتمع آموزش عالی گناباد منصوب شد

 

     

 

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه

تقویم آموزشی سال 97-96