مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد با روانشناسانی کارآزموده و مجرب، آماده خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت اخذ بهترین تصمیم در امور زندگیتان می باشد.

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره مجتمع آموزش عالی گناباد در راستای گسترش خدمات روانشناسی و سهولت دسترسی تمامی دانشجویان به خدمات مشاوره، مرکز مشاوره تلفنی را راه اندازی نموده است.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور