به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد، مسابقات قهرمانی فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه 9 کشور که با شرکت تیم هایی از دانشگاه های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان سمنان برگزار شد ، با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

تیم فوتسال مجتمع آموزش عالی گناباد در مسابقات چهارجانبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گناباد که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید با برد در تمامی دیدارها مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یافت.

گروه بندی مسابقات فوتسال درون دانشگاهی نیمسال اول 98-97

گروه A

گروه B

گروه C

1-    احراری

5- جام

9- سفالگری هادی

2-    سعیدی

6- المپیک

10- فرزین

3-    حججی

7- جنوبی ها

11- بیگی

4-    ستاره سرخ

8- سربداران

12- لکستان

 

ردیف

بازیها

تاریخ

مکان

ساعت

1

احراری -سعیدی

فرزین- بیگی

14/8/97

سالن رجایی

 

21

2

22

3

جام - المپیک

حججی-ستاره سرخ

18/8/97

سالن رجایی

18

4

19

5

جنوبی ها-سربداران

سفالگری هادی –لکستان

18/8/97

سالن رجایی

20

6

21

7

احراری –ستاره سرخ

جام- سربداران

19/8/97

سالن رجایی

21

8

22

9

فرزین- لکستان

حججی – سعیدی

21/8/97

سالن رجایی

21

10

22

11

سفالگری هادی – بیگی

جنوبی ها – المپیک

23/8/97

سالن رجایی

21

12

22

13

احراری – حججی

فرزین – سفالگری هادی

25/8/97

سالن رجایی

*

14

*

15

جام – جنوبی ها

ستاره سرخ- سعیدی

25/8/97

سالن رجایی

*

16

*

17

لکستان- بیگی

سربداران- المپیک

25/8/97

سالن رجایی

*

18

*

19

اول گروهC - دوم گروهB

دوم گروهC  - اول گروه B

26/8/97

سالن رجایی

21

20

22

21

اول گروهA – دوم گروه B

دوم گروه A – اول گروه  B

28/8/97

سالن رجایی

21

22

22

23

  اول گروه A - اول گروهC

دوم گروه A - دوم گروهC  

30/8/97

سالن رجایی

21

24

22

25

نیمه نهایی

نیمه نهایی

2/9/97

سالن رجایی

*

26

*

27

رده بندی

فینال

2/9/97

سالن رجایی

*

28

*

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور