بنابر اعلام رسمی مرکز جذب اعضای هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص جذب عضو هیئت‌علمی جدید، متقاضیان، باید شرایط زیر را دارا باشند.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور