دکتر صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاون پشتیبانی و مدیریت منابع از مجموعه‎های رفاهی دانشجویی و همچنین پروژه‎های عمرانی در حال ساخت دانشگاه بازدید نمودند.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور