اطلاعیه خوابگاه خواهران (مدیریت بخش خصوصی) در خصوص ثبت نام حضوری خوابگاه (سرای دانشجویی) پروین اعتصامی

دانشجویان محترمی که تمایل به استفاده از خوابگاه خودگردان برای سال تحصیلی آینده (99-98) دارند می‌بایست، حداکثر تا تاریخ 98/4/10 نسبت به پرداخت وجه پیش ثبت نام (مبلغ 500.000 ریال) و اخذ رسید از مدیر خوابگاه اقدام نمایند. به همین جهت فقط دانشجویانی در اولویت اسکان خواهند بود که رسید پیش ثبت‌نام دریافت نموده باشند. لذا درصورت انصراف دانشجو پس از دریافت رسید پیش ثبت نام، مبلغ پرداختی غیر قابل برگشت خواهد بود.

همزمان با هفته وحدت مسوولین دانشگاه و شهرستان از خوابگاه های دانشجویی بازدید کردند.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور