نتايج نهايي تعداد كانديداها و افراد تأييد صلاحيت شده (فایل پیوست) جهت شركت در انتخابات مجدد انجمن‌هاي علمي به شرح زير اعلام مي‌شود. گروه‌هايي كه كمتر از 5 نفر تأييد صلاحیت شده باشند، فاقد انجمن علمي خواهد بود.

نتايج نهايي تعداد كانديداها و افراد تأييد صلاحيت شده جهت شركت در انتخابات انجمن هاي علمي به شرح زير اعلام مي شود.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور