با تلاش امور فرهنگی دانشگاه اردو  کارکنان مجتمع آموزش عالی گناباد با هدف تعالی سلامتی و نشاط در روزهای 16 و 17 فروردین  ویژه خواهران و برادران برگزار شد.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور