اخبار تصویری

مسابقه ی پاک کردن گل زعفران (گل پرکردن)همزمان با رویش این گیاه ویژه دختران دانشجو در مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار گردید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور