برگزاری جلسه کمیته اجرایی ششمین همایش ملی زعفران

1 شهریور 1400, 11:09 ق ظ

جلسه کمیته اجرایی به منظور تصمیم گیری در رابطه با نحوه ارائه سخنرانی ها، مقالات، کارگاه ها و برنامه های جانبی ششمین همایش ملی زعفران و همچنین هزینه های شرکت در همایش در محل سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد تشکیل شد.


به منظور بررسی نوع برگزاری همایش و هزینه های آن، جلسه کمیته اجرایی ششمین همایش ملی زعفران در محل سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد. پس از نقد و بررسی جوانب مختلف و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی مقرر گردید ارائه سخنرانی ها، مقالات، کارگاه ها و نمایشگاه های جانبی این همایش بصورت غیر حضوری و در فضای مجازی انجام گیرد.

همچنین در ارتباط با هزینه های پذیرش مقالات و شرکت در همایش، مقاله اول برای دانشجو 80 هزار تومان، عضو هیات علمی 120 هزار تومان و آزاد 160 هزار تومان و مقالات بعدی به ترتیب 40، 60 و 80 هزار تومان مقرر گردید.

شرکت در همایش بصورت مجازی رایگان خواهد بود.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور