مجتمع آموزش عالی گناباد، برای دومین سال متوالی موفق به کسب گزارش حسابرسی مقبول از حسابرس منتخب هیات امنا گردید.

15 تیر 1400, 5:02 ق ظ

دکتر یاسر اسماعیلیان، معاون اداری و مالی مجتمع آموزش عالی گناباد اظهار داشت: از اولویت ها و اهداف اصلی مجتمع آموزش عالی گناباد ارتقا کمی و کیفی رسیدگی و تنظیم صورت های مالی، شفافیت، دقت و سرعت در تنظیم اسناد مالی و تلاش در جهت اجرای حسابداری تعهدی بوده است.
وی ادامه داد: علیرغم توسعه بخش های مختلف مجتمع و افزایش قابل توجه فرایندها و اسناد مالی، مدیریت امور مالی این مجتمع موفق شده است با تعامل موثر با سایر حوزه های دانشگاه، ضمن سرعت بخشی به خدمات مالی اقدامات موثری در راستای انضباط مالی بردارد که یکی از نتایج ارزشمند آن، کسب گزارش مقبول از حسابرس مستقل هیات امنا می باشد.  

فاطمه علی پور مدير امور مالی مجتمع نیز با بيان اين خبر گفت: بر اساس آيين نامه مالي و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، هرساله عملكرد مالی مجتمع از سوی حسابرس مستقل هيات امنا، بررسی و گزارش مربوطه به هيات امنا ارایه می گردد.

وی تصریح کرد، گزارش های مالی پس از حسابرسی به چهار روش مقبول، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر ارایه مي‌گردد.
علی پور گفت: كسب گزارش مقبول حسابرس به منزله اين است كه عملكرد مالی مجتمع از تمامی جنبه‌های با اهميت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی در سال های ۹۷ و ۹۸ بوده و عاری از هرگونه تقلب، اشتباه و يا تخلف است.

مدیر مالی مجتمع، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های متعهدانه و دلسوزانه كاركنان امور مالی  و حمایت مدیران ارشد، این موفقیت را به ریاست و معاونین مجتمع تبریک گفت و اظهار امیدواری نمود با استمرار این موفقیت ها بتوانیم در پیشبرد اهداف مجتمع بیش از پیش موثر باشیم.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور