اطلاعيه وام مازاد شهريه نيمسال دوم 99

12 تیر 1400, 9:08 ق ظ

قابل توجه دانشجويان شهريه پرداز تحت پوشش نهادهاي حمايتي كه متقاضي وام شهريه هستند:
_كليه دانشجويان شبانه كه تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي هستند (در صورت تاييد سازمانهاي مربوطه) مي توانند ازين وام بهره مند شوند.
_دانشجوياني كه قبلا درخواست وام شهريه يك ميليون تومان را داده اند، علاوه بر آن، براي اين وام مجدد مي توانند درخواست بدهند.
_براي اين وام نياز به سندتعهد انفرادي نيست و ضمانت اين وام برعهده كميته امداد مي باشد.
_دانشجويان داراي شرايط، در هر ترم مي توانند ازين وام استفاده كنند.
 _شروع باز پرداخت اين وام، پس از اشتغال به كار دانشجو مي باشد.
_متقاضيان حداكثر تا تاريخ 16تيرماه با بخش وام تماس حاصل فرمايند.

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور