اعضای هیات علمی دانشگاه گناباد با مدیر کارخانه برمس در نشستی به گفت وگو جهت همکاری متقابل پرداختند.

9 تیر 1400, 2:28 ب ظ

 

در راستای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، دیدار مشترکی بین اعضای هیات علمی گروه ‌آموزشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گناباد، مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی گناباد و مدیر و پرسنل فنی کارخانه برمس، در محل این واحد تولیدی نوشیدنی های گیاهی آلویه ورا صورت گرفت.

 این نشست به درخواست مدیریت این کارخانه و در جهت استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل‌های علمی و ارتباط بیشتر دانشگاه و صنعت صورت گرفت.

 در این نشست مقرر گردید این واحد تولیدی با اعلام نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی خود، جهت استفاده از ظرفیت های علمی موجود در دانشگاه برای افزایش بهره وری و بهبود کمی و کیفی محصول آلویه ورا اقدام نماید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور