كارگاه آموزشي " چرا كارهايم را انجام نمي دهم ؟توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی در مجتمع برگزار شد.

5 تیر 1400, 7:59 ق ظ

این کارگاه آموزشی  توسط  خانم اکرم تقی زاده رئیس مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی برگزار شد.

این کارگاه طی دو جلسه برگزار شد. در ابتدای جلسه اول کارگاه خانم تقی زاده به  تعریف اهمال کاری، انواع اهمال کاری و دلایل آن  پرداخته و در ادامه به نظریه مغزهای سه گانه مک لین و ارتباط آن با اهمال کاری پرداختند.   

در جلسه دوم کارگاه خانم تقی زاده به بیان راهکارهای کنترل مغز های سه گانه و هم چنین منابع ورودهای ذهن از جمله رسانه ها و اطلاعات، ورودی های محیط و انسانهای اطراف پرداختنند.             

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور