ارزشيابي اساتيد

26 خرداد 1400, 6:02 ق ظ

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند نسبت به تكميل فرم ارزشيابي اساتيد كه بر روي پرتال دانشجويي قرار گرفته  از تاريخ 1400/3/27 تا 1400/4/7 اقدام نماييد. رؤيت نمرات ترم، منوط به انجام ارزشيابي در بازه اعلام شده مي باشد و به هيچ وجه قابل تمديد نيست.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور