کارگاه آموزشی" تکنیک های افزایش توجه و تمرکز" ویژه دانشجویان توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

12 خرداد 1400, 6:46 ق ظ

کارگاه آموزشی" تکنیک های افزایش توجه و تمرکز" ویژه دانشجویان توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

در ابتدای کارگاه تقی زاده به بیان  اهمیت و تعریف تمرکز  و در ادامه به توضیح  عوامل بیرونی و درونی موثر در نقض توجه و تمرکز پرداخت.
وی هم چنین ضمن اشاره به راه کارهای افزایش توجه و تمرکز، کتاب هایی در همین زمینه به دانشجویان معرفی نمود.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور