کارگاه آموزشی" مهارت های ارتباطی همسران" ویژه عموم توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

12 خرداد 1400, 6:14 ق ظ

این کارگاه آموزشی  توسط  خانم زهره جمالی  مشاور مركز  برگزار شد.

در ابتدای کارگاه خانم  جمالی به بررسی  اصول ارتباط بین همسران پرداخته و سپس در مورد مولفه های ارتباط که شامل گفتگو،گوش دادن،همدلی و...  به بیان مطالبی پرداختند. در ادامه کارگاه نیز در مورد خطاهای شایع در ارتباط نکاتی بیان شد. در پایان، شرکت کنندگان به طرح سوالات خود پرداخته و جلسه به صورت پرسش و پاسخ پایان یافت

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور