کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات و شیوه رسیدگی به تخلفات اداری در مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

22 ارديبهشت 1400, 3:18 ق ظ

به منظور آشنایی کارکنان مجتمع آموزش عالی گناباد با قوانین و مقررات اداری، آیین نامه تشکیل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انواع تخلفات و شیوه رسیدگی به آنها، کارگاه آموزشی به صورت مجازی توسط اداره امور حقوقی مجتمع در تاریخ1400/2/13 برگزار شد.

در ابتدا حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیمی؛ نماینده محترم وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به بیان کلیاتی از موضوع پرداخته و به برخی از مبانی فقهی و حقوقی تخلفات اداری اشاره داشتند. در ادامه، جناب آقای حسینی؛ معاون محترم دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به تشریح آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته و پس از بیان انواع تخلفات اداری، در مورد شیوه رسیدگی به این تخلفات و نحوه اعتراض به آرای بدوی و تجدید نظر توضیحاتی ارائه دارند. در پایان، پس از تشریح نکات مهم قوانین و مقررات اداری، به سوالات شرکت کنندگان در کارگاه پاسخ داده شد.

دکتر اسماعیلیان؛ معاون اداری و مالی مجتمع با مثبت ارزیابی کردن این دوره در جهت افزایش آگاهی کارکنان از قوانین و مقررات اداری و بهبود انضباط اداری، برگزاری دوره های توانمند سازی و مهارتی ضمن خدمت را از اهداف و اولویت های مهم مجتمع برشمرده و از رشد قابل توجه کمی و کیفی دوره های آموزشی کارکنان دانشگاه خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور