دومین شماره نشریه روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد(پنجره دانش) منتشر شد.

26 فروردين 1400, 6:26 ق ظ

پنجره دانش منتشر شد.

نشریه روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

نگاهی گذرا به مهمترین اقدامات و دستاورد های نیمه دوم سال1399

پنجره دانش -شماره 2

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور