نشستی با موضوع تدوین چشم انداز توسعه شهر روشناوند توسط مجتمع آموزش عالی گناباد با همکاری فرمانداری و شورای شهر روشناوند برگزار شد.

24 اسفند 1399, 5:21 ق ظ

نشستی با موضوع تدوین چشم انداز توسعه شهر روشناوند توسط مجتمع آموزش عالی گناباد با همکاری فرمانداری و شورای شهر روشناوند برگزار شد.

این نشست در دفتر فرمانداری شهرستان گناباد با حضور مهندس قربانی فرماندار، دکتر موسوی زاده رییس مجتمع آموزش عالی گناباد و شورای اسلامی روشناوند برگزار شد و مواردی که همسو با توسعه هرچه سریع تر شهر جدید روشناوند پس از بررسی ها و در ادامه نشست قبلی جمع بندی شده بود مورد بررسی قرار گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور