همزمان با هفته منابع طبیعی آیین کاشت نهال در پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد انجام شد.

18 اسفند 1399, 9:58 ق ظ

همزمان با هفته منابع طبیعی آیین کاشت نهال در پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد انجام شد.

هیات رییسه و جمعی از مدیران و کارکنان مجتمع آموزش عالی گناباد با کاشت نهال در پردیس مجتمع بر اهمیت درخت کاری و حفاظت از منابع طبیعی تاکید کردند.

امسال به ۲۰ هکتار فضای سبز پردیس مجتمع  بیش از ۷۵۰  نهال اضافه می شود.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور