از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم دکتر محمد بهزاد امیری به عنوان عضو هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی گردید.

29 بهمن 1399, 6:37 ق ظ

طی دهه‌های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است. خوشبختانه در این مسیر دانشگاه‌ها به تدریج علاوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص، مباحث پژوهش و نوآوری را نیز توسعه داده‌اند. در حال حاضر نیز، با توجه به نیازها و مسائل کشور، ضروری است دانشگاه‌ها به صورت گسترده‌تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش ایفا نمایند و در جهت اهداف دانشگاه کارآفرین گام بردارند.. مسلماً این هدف مستلزم روش‌ها و الگوهای جدید بوده و باید بتوان این هدف را به درستی معرفی و با روش‌های تشویقی مناسب به اجرا گذاشت. بر این اساس در سال جاری اعضای هیئت علمی فعال در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها  از سوی دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم معرفی  گردیدند.

دکتر محمد بهزاد امیری عضو هیات علمی گروه کشاورزی مجتمع آموزش عالی گناباد  با دست آورد های بسیار به عنوان عضو برتر درهمکاری با ارتباط با صنعت در وزارت علوم معرفی گردید

از جمله فعالیت های ارزشمند وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

_کشت و معرفی حدود 90 گونه گیاه دارویی و معطر در مزرعه آموزشی تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گناباد

_همکاري در ساخت کیت واي فاي چندمنظوره با قابلیت برنامه ریزي و مدیریت مصرف انرژي در گلخانه‌هاي هوشمند در قالب شرکت فناور هوشمندفناوران مهام اندیش فرتاك

_اجرای طرح‌هاي مربوط به بیابان زادیی در شهرستان با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد

._معرفی گیاه گاوزبان ایرانی به عنوان یک گیاه دارویی ارزشمند و مؤثر در رونق کسب و کار با انتشار 10 عنوان مقاله علمی پژوهشی

_انجام پروژه اثر حاصلخیزکننده‌هاي خاك در کشت و کار سه گونه بیابانی تاغ، آتریپلکس و قره داغ و تأثیر آن بر کنترل فرسایش مهار ریزگردهاي منطقه نوده پشنگ شهرستان گناباد

 _انجام طرح استخراج روغن و بهرهبرداري از علوفه گیاه دارویی سالیکورنیا با استفاده از آب نامتعارف کال شور گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور