کارگاه مجازی استقرار سیستم HACCPدر آشپزخانه های دانشگاه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

22 دی 1399, 4:00 ب ظ

 

با استقرار این سیستم در آشپزخانه می توان نقاط بحرانی را در طی آماده سازی طبخ غذا و زمان توزیع شناسایی و کنترل کرد تا آلودگی کمتر و کیفیت غذا بیشتر شود.

کارشناسان مرکز بهداشت درمان و مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد و واحد تغذیه نیز با ارایه گزارشی تصویری از فعالیت های مرکز، در این کارگاه شرکت کردند. که گزارش تصویری مرکز بهداشت مجتمع آموزش عالی گناباد در این کارگاه نمایش داده شد.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور