موفقیت مجتمع آموزش عالی گناباد در تصویب طرح دانش بنیان ملی به مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون ریال

17 دی 1399, 4:43 ق ظ

 

اعضای هیات علمی گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گناباد موفق به تصویب و تخصیص اعتبار برای طرح "تولید روغن خوراکی و جیره دام از طریق کشت سالیکورنیا با استفاده از آبهای نامتعارف" شدند. 

این طرح در حوزه امنیت غذایی پس از بررسی در کارگروه های ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مبلغ ۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تصویب شد. 

گیاه شورپسند سالیکورنیا قادر به استقرار و حصول عملکرد در شرایط خاک های بسیار شور می باشد و علاوه بر قابلیت تولید روغن خوراکی باکیفیت بالا و منابع جیره دام، دارای کاربردهای غذایی و دارویی متعدد می باشد

این گیاه ارزشمند به منظور احیا بیولوژیکی مراتع و کنترل فرسایش و بروز ریزگرد نیز بکار می رود که توسعه کشت این گونه ها و تغییر الگوی کشت در مناطق با منابع آبی نامتعارف و شور با جایگزینی گیاهان مقاوم به شوری می تواند راهبرد موثری در راستای امنیت غذایی، خودکفایی تولید، اشتغالزایی،حفاظت آب و خاک و توسعه پایدار باشد.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور