گامی مهم در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان و نوآورانه در شهرستان گناباد برداشت شد.

15 دی 1399, 11:13 ب ظ

   راه اندازی پردیس علم و فناوری مجتمع آموزش عالی گناباد و همکاری با پارک علم و فناوری خراسان در قالب تفاهم نامه به امضا رسید. 

با پیگیری مهندس صفایی نماینده مردم گناباد و بجستان و دکتر موسوی زاده رییس مجتمع آموزش عالی گناباد، تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری خراسان و مجتمع آموزش عالی گناباد منعقد گردید. 

امضای این تفاهم نامه، گام مهمی در جهت راه اندازی پردیس علم و فناوری مجتمع آموزش عالی گناباد و حمایت از شرکت های دانش بنیان و دانش محور است.

مزیت راه اندازی پردیس علم و فناوری مجتمع، تقویت کارآفرینی و اقتصاد محلی شهرستان، رونق اقتصاد دانش بنیان منطقه، ایجاد اشتغال برای جوانان متقاضی، امکان بهره مندی از پتانسیل های دانشگاهی در کنار فرصت های پارک علم و فناوری خواهد بود. 

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

گالری تصویر

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور