محققان مجتمع آموزش عالی گناباد موفق به طراحی و ساخت ساختارگردان برای نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک شدند.

2 آذر 1399, 12:44 ب ظ
طراحی و ساخت ساختارگردان طراحی و ساخت ساختارگردان

توسط محققان مجتمع آموزش عالی گناباد صورت گرفت؛

طراحی و ساخت ساختارگردان برای نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مجتمع آموزش عالی گناباد، دکتر مجتبی باغبان پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک مجتمع آموزش عالی گناباد در این خصوص گفت: در این پژوهش به منظور دستیابی به این مهم ابتدا یک سازه گردان برای نیروگاه خورشیدی طراحی گردید تا زاویه پنل خورشیدی پیرو موقعیت ظاهری خورشید در آسمان در طول روز و همچنین در طول سال تغییر کند. به نحوی که امتداد تابش خورشید همیشه عمود بر سطح پنل باشد.

مشروح خبر در http://www.msrt.ir/fa/news/58233

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور