طرح بررسی پتانسیل یابی منطقه بیدوک بجستان توسط عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد صورت گرفت

30 آبان 1399, 6:27 ب ظ

 

در راستای اکتشاف ذخایر معدنی در منطقه گناباد و بجستان طرح بررسی پتانسیل یابی منطقه بیدوک بجستان توسط دکتر زیرجانی زاده عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد، تعریف گردید.‌ کانسار بیدوک در حاشیه بجستان قرار دارد که بررسی های اخیر ژئوشیمی سنگی در نواحی آلتراسیون و رگه های کانی سازی ناهنجاری از عنصر طلا نشان داده است.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

گالری تصویر

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور