دوره آموزشی تربیت فرزند در مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

25 آبان 1399, 6:05 ق ظ

با توجه به اهمیت موضوع فرزند پروری و پیچیدگی های عصر حاضر و ضرورت تقویت مبانی معرفتی در این حوزه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دوره آموزشی تربیت فرزند را برگزار نمود.

استاد هادی زاده مدرس این دوره با اشاره به حساسیت این دوره زمانی و اهمیت تربیت فرزند گفت: اولین و مهمترین الگوی فرزند، پدر و مادر می باشند. بر همین اساس والدین مضطرب فرزندان مضطرب و والدین مثبت کودکان با اعتماد به نفس بالا تربیت می کند.

گالری تصویر

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور