انتصاب خانم اکرم تقی زاده قوژدی به سمت رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالی گناباد

16 مهر 1399, 11:14 ب ظ

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد ، دکتر سیدمصطفی موسوی زاده رییس مجتمع آموزش عالی گناباد طی حکمی خانم اکرم تقی زاده قوژدی را به سمت رییس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی مجتمع آموزش عالي گناباد منصوب کرد.

از درگاه حضرت حق، توفيقات روز افزون برای ایشان خواهانیم.


روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور