دستور کار همسان سازی امور شوراهای انضباطی دانشگاه های کل کشور در سازمان امور دانشجویان تدوین و به کلیه دانشگاه ها ابلاغ گردید.

15 مهر 1399, 1:19 ب ظ

هدف از تدوین دستور کار ایجاد نظم و وحدت رویه در رسیدگی به امور انضباطی دانشجویان در دانشگاه های کشور برای صیانت از حقوق دانشگاهیان و جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان می باشد.

در تدوین دستور کار همسان سازی امور شوراهای انضباطی کشور که به همت شورای مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه و تدوین شده است نام مجتمع آموزش عالی گناباد در بین دانشگاه هایی که در تدوین این دستور کار مشارکت داشته اند مانند فردوسی مشهد، تهران ،کردستان، علامه طباطبایی، صنعتی امیرکبیر ،تربیت دبیر شهید رجایی قرار گرفته است که جا دارد از زحمات و پیگیری مسعود مهاجری دبیر کمیته انضباطی مجتمع، قدردانی شود.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور