مسابقه کتاب‌خوانی تلگرامی شهید مطهری

برای اولین بار:

مسابقه کتاب‌خوانی تلگرامی شهید مطهری

همراه با جوایز ارزنده

 شرکت در مسابقه:
لینک ثبت نام

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور