ارتقاء مرتبه ی علمی دکتر سید هادی پورحسینی

8 مهر 1399, 1:05 ب ظ

جناب آقای دکتر سید هادی پورحسینی
عضو محترم هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد

 ارتقا مرتبه ی علمی شما را به مرتبه دانشیاری تبریک می گوییم.
 امید است با بهره گیری از کوشش و پشتکار خویش در جهت اعتلای دانش این مرز و بوم موفق و درخشان باشید.

 روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور