رییس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی و رییس مرکز رشد فناوری گناباد در نشستی با رییس مجتمع آموزش عالی گناباد پیرامون ایجاد همکاری های متقابل به گفتگو پرداختند.

6 مهر 1399, 8:19 ق ظ

دکتر قنبری رییس پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بر حمایت همه جانبه پارک علم و فناوری از ایده های خلاقانه تاکید کرد و گفت: مرکز رشد فناوری برای تجاری سازی این طرح ها و ایده های اساتید و دانشجویان بستر بسیار مناسبی است.
دکتر موسوی زاده رییس مجتمع آموزش عالی گناباد ضمن اشاره به چند طرح موفق اجرا شده در مجتمع، از ایجاد فضای همکاری در قالب تفاهم نامه بسیار استقبال کرد.
در این جلسه راهکارهای انعقاد تفاهم نامه همکاری مورد توافق قرار گرفت.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور